Din Säkerhet Garanti Betalning Referenser Nyheter Erbjudanden På Gång Om Företaget Kontakt Länkar

Produkter

Larm

Skåp

Kodlås

PC-skydd

Övervakning

Övrigt

 

Hem

Din säkerhet

Förebygga inbrott   Larm Samverkan Märkning Vaksamhet
   

Larm - Förebygger mot inbrott

Tanken med larm är att det ska förebygga inbrott. Varje dygn sker 50 villainbrott i Sverige men endast en bråkdel drabbar larmade villor. Idag finns det ett stort utbud av olika inbrottslarm på marknaden, men man ska vara medveten om att en felaktig installation kan göra det dyraste larmet till en sämre lösning än ett billigt larm som är rätt installerat. I dagligt tal när man säger inbrottslarm så tänker de flesta på en sirén som tjuter, men inte så mycket på hur det fungerar eller vad det är som händer. Vi ska visa de tre alternativen på inbrottslarm som finns utan att fördjupa oss för mycket.

 Din Säkerhet

Lokallarm är ett s.k. skrämsel- och uppmärksamhetslarm som är avsedd för att påkalla grannar och förbipasserandes uppmärksamhet genom alarmljud från en sirén. Viktigt att tänka på är att om man fundera på att köpa ett lokallarm så är det nästan alltid en förutsättning att det är en kraftig utomhussiren som är kopplad till larmet för att det ska bli en stressande situation för en eventuell inbrottstjuv. Övrigt att tänka på när det gäller lokallarm är att det inte finns några garantier för någon insatsåtgärd eftersom det inte finns någon form av uppkoppling varken mot larmcentral eller att det ringer upp andra personer i närområdet.

 

Larm med koppling till larmcentral är ett larm som skickar larm till en larmcentral som i sin tur kontaktar väktare eller larmansvarig till att kontrollera orsak/anledning till utlöst larm på fastigheten. Vad det gäller denna kategori av larm, så finns det tyvärr många oseriösa säljare och företag som springer och knackar dörr i områden där det nyss har skett in-brott och spelar på folks känslor, otrygghet och rädsla. De kan till och med fara med osanning och ljuga för att de vill ha ett snabbt avslut för att kunden inte ska hinna tänka igenom sina alternativ eller behov tillräckligt länge och sitter sen fast med ett abonnemang som man från början kanske inte ville ha och är svårt att ta sig ur och blir väldigt dyrt i längden.

En annan sak att tänka på när det gäller den här typen av lösning är att det tar i regel väldigt lång tid för en väktare att komma till fastigheten där larmet har utlöst. I bästa fall efter någon halvtimme och i sämsta fall kan det ta upp emot ett par timmar innan väktaren är på plats. Ett inbrott tar, för en inbrottstjuv, i regel inte mer än 5-10 minuter att genomföra och tjuven har hunnit väldigt långt iväg innan väktaren ens har dykt upp.

Mer att tänka på är att de flesta larm i denna kategori äger man inte utan man betalar en månadshyra som är inbakad i månadskostnaden som i regel ligger nånstans mellan 300 till 450 kr i månaden.

 

Larm kopplade till egna telefoner och mobiler är ett larm som bygger på grannsamverkansprincipen. Det skickar larm till de som vistas och bor i närområdet och har kort geografiskt avstånd till den fastighet där larmsystemet sitter monterat. Man kan säga att dessa larm rätt monterade och med rätt utrustning är både ett skrämsel- och uppmärksam-hetslarm med kraftiga siréner både inom- och utomhus samt ett larm som garanterar en insatsåtgärd på väldigt kort tid från en till flera personer beroende på hur många det är kopplat till. Med andra ord finns det väldigt stora chanser att man kan få ett signalement, bilmärke, reg.nummer etc. som kan hjälpa polisen i sitt arbete för att hitta tjuven/tjuvarna.

Dessa larm är inga hyrlarm utan man köper det och äger det själv. Nackdelen är ett högre ingångspris som man betalar men det har man i regel tjänat in på 1,5 - 2,5 år om man jämför vad ett hyrlarm kostar där kostnaden rullar på månad efter månad år ut och år in.

En annan sak att ta hänsyn till är att det i regel finns ett större tillbehörsutbud till denna kategori som kan mer skräddasy fastighetens skydd utefter kundens önskemål än vad det finns möjlighet att göra till hyrlarmen.

En annan fördel? är också att det går att koppla upp många av dessa larmen mot en larmcentral om man vill ha en väktare som kommer istället. Då blir det en månadskostnad, men den blir inte lika hög som om man skulle välja ett hyrlarm.