Din Säkerhet Garanti Betalning Referenser Nyheter Erbjudanden På Gång Om Företaget Kontakt Länkar

Produkter

Larm

Skåp

Kodlås

PC-skydd

Övervakning

Övrigt

 

Hem

Larm

JA-60 JA-63 JA-65 JA-80 JA-100

Tillbehör   Larmpaket Rörelsevakt Dörrkontakt Glaskross Kodpanel Fjärrkontroll Centralenhet Brandvarnare Gasvarnare Trygghet   Sirén Relämodul Antenn

Övrigt

   

Tillbehör Profi - Trådlösa och trådbundna brandvarnare, rökdetektorer (6st)

JA-63ST, JA-63S, JA-60SP, SD-280, SD-282ST och SD-212SP

 

   
Trådlösa brandvarnare  

Brandvarnare JA-63ST är en trådlös optisk rök/värmedetektor med inbyggd siren och röd LED indikering. Brandvarnare JA-63S är ställbar i 4 olika lägen (enbart rök, rök & värme, rök eller värme alternativt enbart värme) för att kunna anpassas till olika för-hållanden och förutsättningar.

Med JA-63ST kan man också välja om man vill att den alltid ska vara aktiv (24 tim/dygn) "Fire" eller enbart aktiv när man har larmsystemet påslaget "Instant" (detta gäller enbart om brand-varnaren är installerad mot ett Profisystem).

JA-63ST är avsedd att kopplas ihop med Profi systemet men kan också användas som en helt fristående brandvarnare.

Brandvarnaren har en inbyggd sirén på 85dB och drivs av tre vanliga 1,5V alkaliskt batteri i storlek AA. Batteriets driftslängd på brandvarnaren är ca 2 år vid normal användning.

JA-63ST är certifierad enligt: EN 14604, EN 54-5, EN 50130-4 och EN 55022

 

Brandvarnare JA-63S är en trådlös optisk rök/värmedetektor med inbyggd siren och röd LED indikering. Brandvarnare JA-63S är ställbar i 4 olika lägen (enbart rök, rök & värme, rök eller värme alternativt enbart värme) för att kunna anpassas till olika för-hållanden och förutsättningar.

Med JA-63S kan man också välja om man vill att den alltid ska vara aktiv (24 tim/dygn) "Fire" eller enbart aktiv när man har larmsystemet påslaget "Instant" (detta gäller enbart om brand-varnaren är installerad mot ett Profisystem).

JA-63S är avsedd att kopplas ihop med Profi systemet men kan också användas som en helt fristående brandvarnare.

Brandvarnaren har en inbyggd sirén på 85dB och drivs av ett vanligt 1,5V alkaliskt batteri i storlek AA. Batteriets driftslängd på brandvarnaren är ca 2 år vid normal användning.

JA-63S är certifierad enligt: EN 14604, EN 54-5, EN 50130-4 och EN 55022

JA-63S har utgått ur sortimentet och ersatts av brandvarnaren JA-63ST ovan.

 

 

JA-60SP är en brandvarnare som alltid är redo att starta larm oavsett om larmet är på- eller avlarmat. JA-60SP är även ställbar att endast vara aktiv när larmet sätts på. Skickar vid brand signal till centralenheten samt ljuder via en inbyggd siren (94dB). Självtestas varje minut vilket indikeras via lysdiod.

JA-60SP drivs av två vanliga alkaliska 1,5V batterier i storlek AA där livslängden är beräknad till ca 2 år vid normal användning.

JA-60SP har utgått ur sortimentet och ersatts av brandvarnaren JA-63ST ovan.

 

Trådbundna brandvarnare  
Brandvarnare SD-280 Är en trådbunden kombinerad optisk rök- och värmedetektor med inbyggd siren och röd LED indikering. Brandvarnare SD-280 är ställbar i 4 olika lägen (enbart rök, rök & värme, rök eller värme alternativt enbart värme) för att kunna anpassas till olika förhållanden och förutsättningar.

SD-280 är trådbunden och strömförsörjs från centralenheten. Den har också en inbyggd sirén på 85dB för lokal varningssignal som kombineras med röd LED-indikering.

SD-280 är certifierad enligt: EN 54 och EN 14604

 

Brandvarnare SD-282ST Är en trådbunden kombinerad optisk rök- och värmedetektor. Brandvarnare SD-282ST är ställbar i 4 olika lägen (enbart rök, rök & värme, rök eller värme alternativt enbart värme) för att kunna anpassas till olika förhållanden och förutsättningar.

SD-282ST har inbyggd LED indikeringslampa som blinkar vid detektering av brand samt att den lyser med fast sken när sabo-tagelarm sker.

Då SD-282ST är trådbunden så sker branddetektorns ström-försörjning (9-15VDC) från centralenheten.

SD-282ST är certifierad enligt: EN 54-7, EN 54-5, EN 50130-4 och EN 550

 

Brandvarnare SD-212SP Är en trådbunden optisk rök- & värme-detektor med inbyggd siren på 95dB. Om rök upptäcks kommer brandvarnaren att akustiskt ljuda för att varna människor i när-heten av detektorn.

SD-212SP är konstruerad för att detektera rök och är väl lämpad för de flesta förhållanden för branddetektering som t.ex. synlig rök från pyrande trä, papper, tyg m.m.

Brandvarnaren kan också upptäcka rök från källor som skapar mindre mängd rök utan snabb ökning av temperaturen. För dessa situationer har SD-212SP en inbyggd värmesensor som utlöser larm när temperaturen överstiger 60-70°C (beroende på hastig-heten av temperaturökningen).

SD-212SP är trådbunden som strömförsörjs från centralenheten och självtestas regelbundet en gång i minuten.

SD-212SP har utgått ur sortimentet och ersatts av brand-varnaren SD-280 ovan.