Din Säkerhet Garanti Betalning Referenser Nyheter Erbjudanden På Gång Om Företaget Kontakt Länkar

Produkter

Larm

Skåp

Kodlås

PC-skydd

Övervakning

Övrigt

 

Hem

Larm

JA-60 JA-63 JA-65 JA-80 JA-100

Tillbehör   Larmpaket Rörelsevakt Dörrkontakt Glaskross Kodpanel Fjärrkontroll Centralenhet Brandvarnare Gasvarnare Trygghet   Sirén  Relämodul Antenn

Övrigt

   

Tillbehör Profi - Trådlösa & trådbundna rörelsevakter (5st)

JA-60P, JA-60V, JA-60VBX, JS-20 & JS-22

 

   
Trådlösa rörelsesensorer  

JA-60P Trådlös rörelsesensor som ger larm när någon rör sig in-om detektorns bevakningsområde. Reaktion vid larm är valbar (direkt eller fördröjd). Har digital signalteknik som ger god im-munitet mot falsklarm.

JA-60P kontrolleras regelbundet från centralenheten och har in-byggt sabotageskydd som sänder larm om någon försöker öppna eller flytta detektorn vare sig larmet är aktiverat eller ej.

Rörelsedetektorn går att få i fyra varianter för olika förhållanden som kan råda i ett bevakningsområde (standard, husdjur, ridå och korridor).

 

 

JA-60V Trådlös rörelsedetektor för utomhusbruk som är design-ad för att detektera mänskliga rörelser på en öppen yta.

JA-60V har två detektionszoner med dubbelt lager som detek-tionsmönster där både den övre och undre detektorn måste ak-tiveras för att detektorn ska sända ett larm. Detta reducerar risken för falsklarm som t.ex. smådjur kan orsaka.

JA-60V kontrolleras regelbundet från centralapparaten och har inbyggt sabotageskydd som sänder larm om någon försöker öpp-na eller flytta sensorn vare sig larmet är aktiverat eller ej.

 

 

JA-60VBX Trådlös fasaddetektor för utomhusbruk som är de-signad för att övervaka husfasader staket, m.m.

JA-60VBX har två detektionszoner åt två håll där både den övre och undre detektorn måste aktiveras för att detektorn ska sända ett larm. Detta reducerar risken för falsklarm som t.ex. smådjur kan orsaka.

Detektorn går att ställa in så att den detekterar 2-12 meter åt vardera hållet (= totalt 24 meter på fasad).

JA-60VBX kontrolleras regelbundet från centralapparaten och har inbyggt sabotageskydd som sänder larm om någon försöker öpp-na eller flytta sensorn vare sig larmet är aktiverat eller ej.

 

 

Trådbundna rörelsesensorer  

JS-20 LARGO Trådbunden rörelsedetektor för volymskydd inom-hus. Sensorn känner av rörelser från objekt med temperatur som ligger i närheten av människans kroppstemperatur.

JS-20 LARGO har en hög känslighet och går att ställa in till en högre immunitet mot falsklarm i lokaler där störningsproblem kan finnas. I sensorn finns också inbyggt sabotageskydd som sänder larm om någon försöker öppna eller flytta detektorn vare sig larmet är aktiverat eller ej.

Rörelsedetektorn går att få i fyra varianter för olika förhållanden som kan råda i ett bevakningsområde (standard, husdjur, ridå och korridor).

 

 

JS-22 Trådbunden detektor som är avsedd att upptäcka mäns-kliga rörelser inomhus. Med två detektionszoner ger JS-22 en bättre immunitet mot falsklarm som kan orsakas av husdjur.

Vid installation där det finns problematiska och högfrekventa störningar och andra oönskade signaler kan JS-22 analysering justeras för en ännu högre immunitet mot detta för att undgå falsklarm.

I sensorn finns också ett inbyggt sabotageskydd som sänder larm om någon försöker öppna eller flytta detektorn vare sig larmet är aktiverat eller ej.