Din Säkerhet Garanti Betalning Referenser Nyheter Erbjudanden På Gång Om Företaget Kontakt Länkar

Produkter

Larm

Skåp

Kodlås

PC-skydd

Övervakning

Övrigt

 

Hem

Din säkerhet

Förebygga inbrott   Larm Samverkan Märkning

Vaksamhet

   

Enligt Brottsförebyggande Rådet (BRÅ) begicks under pandemiåret 2020 totalt 81 000 anmälda inbrott i Sverige. Av dessa var det 14 700 som var bostadsinbrott. Det motsvarar ett bostadsinbrott var 35:e minut i Sverige. Resten av de tiotusentals som enligt BRÅ är drabbade av inbrott är företag, butiker, skolor, offentliga lokaler etc.. Uppklarningspro-centen för alla typer av inbrott är tyvärr mycket låg (2020 var uppklarningsprocenten enligt BRÅ för villainbrott bara 4%).

Tyvärr ligger det ett stort mörkertal på inbrott i villor och lägenheter som inte blir anmälda. BRÅ:s nationella trygghets-undersökning (NTU) rapporterar 1,3% av hushållen i Sverige att de har blivit utsatta för bostadsinbrott år 2020. Det motsvarar 58 000 hushåll i Sverige.

Att mörkertalet är så otroligt högt är inte bra. Vi tycker att det är viktigt att alla som utsätts för inbrott och stöld ska göra en anmälan till polisen.

Att förebygga genom att installera ett bra och av försäkringsbolagen godkänt larm är givetvis en klok investering. I nor-malfallet, bostaden, är investeringen dessutom liten. Särskilt när den ställs mot risken för egendomsförluster som på grund av det personliga värdet aldrig kan täckas in av försäkringar, skadegörelse, risken för personangrepp och de psykologiska effekter alla hemfridsbrott innebär.

Sidan är under uppbyggnad.