Din Säkerhet Garanti Betalning Referenser Nyheter Erbjudanden På Gång Om Företaget Kontakt Länkar

Produkter

Larm

Skåp

Kodlås

PC-skydd

Övervakning

Övrigt

 

Hem

Larm

JA-60 JA-63 JA-65 JA-80 JA-100

Tillbehör   Larmpaket Rörelsevakt Dörrkontakt Glaskross Kodpanel Fjärrkontroll Centralenhet Brandvarnare Gasvarnare Trygghet   Sirén

Relämodul

Antenn

Övrigt

 

   

Tillbehör Jablotron JA-100 - Trådlös & trådbunden kodpanel och manöverpanel

JA-110E, JA-112E, JA-113E, JA-114E, JA-122E, JA-123E, JA-150E, JA-152E, JA-153E, JA-154E & funktionssegment JA-192E

 

 
Trådlös manöverpanel (MAP) inomhus  

Manöverpanel JA-150E är trådlös tvåvägs kommunicerad MAP med inbyggd RFID-läsare. Den är utrustad med fyra funktions-knappar för styrning av olika larmområden. Knapparna visar också om larmet är avlarmat, pålarmat eller delvis pålarmat. Via de fyra funktionsknapparna och den inbyggda RFID-läsaren kontrollerar och styr man på ett smidigt och flexibelt sätt larmsystemet.

Manöverpanelen är till för JA-100KR centralen som är byggd för 4 olika larmområden men den går också att enligt tillverkaren att använda för Jablotrons JA-101 & JA-106 system.

JA-150E är utrustad med s.k. Smart Radio Wake-up (SRW) vilket innebär att, i tillkopplat läge, så avbryts JA-150E viloläge under inpassagetiden.

JA-150E strömförsörjs av två 3,0V litiumbatterier CR123A med en beräknad livslängd på ca 1-2 år beroende på inställningar.

 

 

Manöverpanel JA-152E är trådlös tvåvägs kommunicerad MAP med inbyggd RFID-läsare. Via funktionssegment JA-192E (1 styck följer med) och den inbyggda RFID-läsaren kontrollerar och styr man på ett smidigt och flexibelt sätt larmsystemet. Vid behov går det att bygga på upp till 20 stycken funktionssegment på manöverpanelen.

JA-152E är utrustad med s.k. Smart Radio Wake-up (SRW) vilket innebär att, i tillkopplat läge, så avbryts JA-152E viloläge under inpassagetiden.

JA-152E strömförsörjs av två 1,5V alkaliska batterier storlek AA med en beräknad livslängd på ca 1 år.

 

 

 

Manöverpanel JA-153E är trådlös tvåvägs kommunicerad MAP med knappsats och inbyggd RFID-läsare. Via funktionssegment JA-192E (1 styck följer med) och knappsatsen alternativt den in-byggda RFID-läsaren kontrollerar och styr man på ett smidigt och flexibelt sätt larmsystemet. Vid behov går det att bygga på upp till 20 stycken funktionssegment på manöverpanelen.

JA-153E är utrustad med s.k. Smart Radio Wake-up (SRW) vilket innebär att, i tillkopplat läge, så avbryts JA-153E viloläge under inpassagetiden.

JA-153E strömförsörjs av två 1,5V alkaliska batterier storlek AA med en beräknad livslängd på ca 1 år.

 

 

 

Manöverpanel JA-154E är trådlös tvåvägs kommunicerad MAP för handhavande av larmsystemet. JA-154E är utrustad med LCD-display, knappsats och inbyggd RFID-läsare. Med funktions-segment JA-192E (1 styck följer med) och knappsatsen alter-nativt den inbyggda RFID-läsaren kontrollerar och styr man på ett smid-igt och flexibelt sätt larmsystemet. Vid behov går det att bygga på upp till 20 stycken funktionssegment på manöver-panelen.

JA-154E är utrustad med s.k. Smart Radio Wake-up (SRW) vilket innebär att, i tillkopplat läge, så avbryts JA-154E viloläge under inpassagetiden.

JA-154E strömförsörjs av fyra 1,5V alkaliska batterier storlek AA med en beräknad livslängd på ca 1 år.

 

Trådbunden manöverpanel (MAP) inomhus  

Manöverpanel JA-110E är en trådbunden MAP med inbyggd RFID-läsare. Den är utrustad med fyra funktionsknappar för styr-ning av olika larmområden. Knapparna visar också om larmet är avlarmat, pålarmat eller delvis pålarmat. Via de fyra funktions-knapparna och den inbyggda RFID-läsaren kontrollerar och styr man på ett smidigt och flexibelt sätt larmsystemet.

Manöverpanelen är till för JA-100K centralen som är byggd för 4 olika larmområden men den går också att enligt tillverkaren att använda för Jablotrons JA-101 & JA-106 system.

 

 

Manöverpanel JA-112E är trådbunden MAP med inbyggd RFID-läsare. Via funktionssegment JA-192E (1 styck följer med) och den inbyggda RFID-läsaren kontrollerar och styr man på ett smidigt och flexibelt sätt larmsystemet. Vid behov går det att bygga på upp till 20 stycken funktionssegment på manöverpanelen.

 

 

 

Manöverpanel JA-113E är trådbunden MAP med knappsats och inbyggd RFID-läsare. Via funktionssegment JA-192E (1 styck följer med) och knappsatsen alternativt den inbyggda RFID-läsaren kontrollerar och styr man på ett smidigt och flexibelt sätt larmsystemet. Vid behov går det att bygga på upp till 20 stycken funktionssegment på manöverpanelen.

 

 

 

Manöverpanel JA-114E är trådbunden MAP för handhavande av larmsystemet. JA-114E är utrustad med LCD-display, knappsats och inbyggd RFID-läsare. Med funktionssegment JA-192E (1 styck följer med) och knappsatsen alternativt den inbyggda RFID-läsaren kontrollerar och styr man på ett smidigt och flexibelt sätt larmsystemet. Vid behov går det att bygga på upp till 20 stycken funktionssegment på manöverpanelen.

 

 

Tillbehör för manöverpaneler inomhus  

Funktionssegment 192E för ovanstående manöverpaneler till-åter användaren att enkelt och flexibelt hantera funktioner i larmsystemet såsom:

  • koppla TILL, koppla TILL delvis, koppla FRÅN
  • styr PG utgångar PG TILL och PG FRÅN
  • uppringning via nödanrop (panik, nöd, rån, sjukvård etc.)
  • statusindikering

192E strömförsörjning sker via manöverpanelerna.

Trådbunden manöverpanel (MAP) utomhus  
Manöverpanel JA-122E är trådbunden MAP som kan användas för aktivering av larmsystemets PG utgång där du kan styra be-hörighet till ett område/dörr via ett elektriskt dörrlås. JA-122E är utrustad med inbyggd RFID-läsare som hanterar RFID 125 kHZ, Jablotron 100 och EM Unik 125 kHz.

Manöverpanel JA-122E är med sin IP65 kapsling avsedd för montering utomhus i vårt nordiska klimat.

Observera att om den installeras utanför ett "säkert område" bör den sabotageskyddas med JA-110T BUSS isolator.

 

 

Manöverpanel JA-123E är trådbunden MAP som kan styra ett larmområde samt också användas för aktivering av larmsystemets PG utgång där du kan styra be-hörighet till ett område/dörr via ett elektriskt dörrlås. JA-123E är utrustad med knappsats och inbyggd RFID-läsare som hanterar RFID 125 kHZ, Jablotron 100 och EM Unik 125 kHz.

Manöverpanel JA-123E är med sin IP65 kapsling avsedd för montering utomhus i vårt nordiska klimat.

Observera att om den installeras utanför ett "säkert område" bör den sabotageskyddas med JA-110T BUSS isolator.