Din Säkerhet Garanti Betalning Referenser Nyheter Erbjudanden På Gång Om Företaget Kontakt Länkar

Produkter

Larm

Skåp

Kodlås

PC-skydd

Övervakning

Övrigt

 

Hem

Larm

JA-60 JA-63 JA-65 JA-80 JA-100

Tillbehör   Larmpaket Rörelsevakt Dörrkontakt Glaskross Kodpanel Fjärrkontroll Centralenhet Brandvarnare Gasvarnare Trygghet   Sirén

Relämodul

Antenn

Övrigt

 

   

Tillbehör Jablotron JA-100 - Trådlös & trådbunden rörelsesensor (16 st varianter)

JA-150P, JA-150P PET, JA-151WG, JA-151WW, JA-152P, JA-152P (G), JA-155P+, JA-160PC, JA-180P, JA-180PB, JA-180W, JA-185P, JA-186P, JA-180VBX, JA-187P & JA-158P

 

 

 
Trådlösa rörelsesensorer inomhus  

Standard PIR JA-150P är en rörelsedetektor utformad för in-vändigt skydd. Upptäcker rörelser på objekt som har mänsklig kroppstemperatur.

Egenskaperna på detekteringen kan optimeras genom användning av alternativa linser såsom KORRIDORLINS, HUSDJURSLINS eller RIDÅLINS. Man kan också ställa immunitetsnivån på rörelsedetek-torn i två nivåer.

JA-150P strömförsörjs av två 1,5V alkaliska batterier storlek AA och har SMARTWATCH-funktion för förbättrad larmrapportering och batterisparfunktion. Batteriernas beräknade livslängd är 2 år.

 

 

PIR JA-150P PET är en rörelsedetektor utformad för invändigt skydd och att upptäcka rörelser på objekt som har mänsklig kroppstemperatur.

Jämfört med en standard PIR JA-150P är dess detektionsegen-skaper ändrade och har en inbyggd grundläggande husdjursan-passning.

Detektorn är utrustad med husdjurslins JS-7910 och eliminerar mindre djurs rörelser utmed djurs rörelser utmed golvnivå (upp till 25 kg och med en maximal höjd på 40 cm på ett avstånd upp till 7 meter från detektorn).

JA-150P PET strömförsörjs av två 1,5V alkaliska batterier storlek AA och har SMARTWATCH-funktion för förbättrad larmrapport-ering och batterisparfunktion. Batteriernas beräknade livslängd är 2 år.

 

 

 

PIR JA-151WG är en rörelsedetektor som är avsedd att detekt-era mänsklig aktivitet inuti byggnader. Rörelsesensorns över-vakningsområde är 90° och 12 meters avstånd. JA-151WG har inbyggd SMARTWATCH-funktion för förbättrad larmrapportering och batterisparfunktion. JA-151WG drivs av 2 stycken 1,5V alkaliska batterier storlek AA och deras livslängd är beräknad till ca 2 år.

Rörelsedetektorn JA-151WG är utrustad med grå lins och är de-signad för att passa i luxuösa interiörer med vilken installations-variant som helst. Förutom standardplacering i hörnet i ett rum kan den installeras infälld på väggyta med hållaren JA-193PL med en snygg estetisk ram runt om och smälter på så sätt in mycket snyggt in i väggen. Den kan också monteras på lutande områden, som t.ex. snedtak, där man med hjälp av den ledande hållaren JA-191PL kan få rätt detektionsvinkel.

Likadant som det är på rörelsesensor JA-150P, så kan man ställa immunitetsnivån i två olika lägen på denna rörelsedetektor.

 

 

 

PIR JA-151WW är en rörelsedetektor som är avsedd att detekt-era mänsklig aktivitet inuti byggnader. Rörelsesensorns över-vakningsområde är 90° och 12 meters avstånd. JA-151WG har inbyggd SMARTWATCH-funktion för förbättrad larmrapportering och batterisparfunktion. JA-151WW drivs av 2 stycken 1,5V alkaliska batterier storlek AA och deras livslängd är beräknad till ca 2 år.

Rörelsedetektorn JA-151WG är utrustad med vit lins och är de-signad för att passa i luxuösa interiörer med vilken installations-variant som helst. Förutom standardplacering i hörnet i ett rum kan den installeras infälld på väggyta med hållaren JA-193PL med en snygg estetisk ram runt om och smälter på så sätt in mycket snyggt in i väggen. Den kan också monteras på lutande områden, som t.ex. snedtak, där man med hjälp av den ledande hållaren JA-191PL kan få rätt detektionsvinkel.

Likadant som det är på rörelsesensor JA-150P, så kan man ställa immunitetsnivån i två olika lägen på denna rörelsedetektor.

 

 

 

PIR JA-152P är en trådlös rörelsedetektor för JA-100+ systemet och som är avsedd att detektera mänsklig aktivitet inuti bygg-nader. Rörelsesensorns övervakningsområde är 90° och 12 meters avstånd. JA-152P har inbyggd SMARTWATCH-funktion för förbättrad larmrapportering och batterisparfunktion. JA-152P drivs av 1 styck 3V 1500mAh litiumbatteri CR123A och livslängden är beräknad till ca 4 år i smartwatch läget.

Rörelsedetektorn JA-152P är utrustad med vit lins och är design-ad för att passa i luxuösa interiörer med vilken installationsvariant som helst. Förutom standardplacering i hörnet i ett rum kan den installeras infälld på väggyta med hållaren JA-196PL-S med en snygg estetisk ram runt om och smälter på så sätt in mycket snyggt in i väggen. Den kan också monteras på lutande områden, som t.ex. snedtak, där man med hjälp av den ledande hållaren JA-191PL kan få rätt detektionsvinkel.

Likadant som det är på rörelsesensor JA-150P, så kan man ställa immunitetsnivån i två olika lägen på denna rörelsedetektor.

 

 

 

Takdetektor JA-155P+ är en trådlös diskret rörelsedetektor för att detektera mänskliga rörelser inuti byggnader.

JA-155P+ är en runtomseende 360° med 5,5 meters detektions-radie (11 meter i diameter) vid monteringshöjd på 3,5 meter.

JA-155P+ kontrolleras regelbundet från centralapparaten och har inbyggt sabotageskydd som sänder larm om någon försöker öpp-na eller flytta sensorn vare sig larmet är aktiverat eller ej.

JA-155P+ strömförsörjs av 2 stycken 3,0V litiumbatteri på 1500mAh typ CR123A med en beräknad livslängd på ca 2 år och detektorns drifttemp ligger från -10°C upp till +40°C.

 

 

 

PIR JA-152P (G) är en trådlös rörelsedetektor med grå lins för JA-100+ systemet och som är avsedd att detektera mänsklig aktivitet inuti byggnader. Alternativet med den grå linsen är att den med god marginal har en vitljusimmunitet som är bättre än vad den föreskrivna standarden är och bidrar på så sätt att re-ducera falsklarm.

Rörelsesensorns övervakningsområde är 90° och 12 meters avstånd. JA-152P (G) har inbyggd SMARTWATCH-funktion för förbättrad larmrapportering och batterisparfunktion. JA-152P (G) drivs av 1 styck 3V 1500mAh litiumbatteri CR123A och livslängden är beräknad till ca 4 år i smartwatch läget.

Rörelsedetektorn JA-152P (G) är utrustad med vit lins och är de-signad för att passa i luxuösa interiörer med vilken installations-variant som helst. Förutom standardplacering i hörnet i ett rum kan den installeras infälld på väggyta med hållaren JA-196PL-S med en snygg estetisk ram runt om och smälter på så sätt in mycket snyggt in i väggen. Den kan också monteras på lutande områden, som t.ex. snedtak, där man med hjälp av den ledande hållaren JA-191PL kan få rätt detektionsvinkel.

Likadant som det är på rörelsesensor JA-150P, så kan man ställa immunitetsnivån i två olika lägen på denna rörelsedetektor.

 

 

 

Kamera PIR JA-160PC är en rörelsedetektor med inbyggd kam-era och blixt. Detektorn känner av rörelser inom det bevakade området tillsammans med en visuell larmbekräftelse som vid utlöst larm tar en serie med bilder i färg som både sparas i sensorns in-terna minne (Micro SD-card) samt också överförs trådlöst till centralenhet som därifrån överförs ut från byggnaden.

JA-160PC strömförsörjs av två 1,5V alkaliska batterier storlek AA och har en beräknad livslängd på 2 år (en bild/dag under goda ljusförhållanden).

 

 

 

PIR JA-180P är en rörelsedetektor utformad för invändigt skydd. Upptäcker rörelser på objekt som har mänsklig kroppstemperatur.

Egenskaperna på detekteringen kan optimeras genom användning av alternativa linser såsom KORRIDORLINS, HUSDJURSLINS eller RIDÅLINS. Man kan också ställa immunitetsnivån på rörelsedetek-torn i två nivåer.

JA-180P har också en trådingång som gör att man kan koppla in extra detektorer som t.ex. magnetkontakter.

JA-180P strömförsörjs av ett 3,6V litiumbatteri storlek AA med en beräknad livslängd på ca 3 år.

 

 

 

JA-180PB Är en trådlös kombinerad IR- och glaskrossdetektor ("två i en") som ger dubbla skydd i de utrymmen den sitter i.

IR detektorn har ett bevakningsområde med standardlins upp till 12 meter i 120° vid 2,5 meters monteringshöjd och glaskross-detektorns område är 9 meter vid glaskross som orsakar ett hål på 60x60 cm.

JA-180PB kan också optimeras med användning av alternativa linser såsom KORRIDORLINS, HUSDJURSLINS eller RIDÅLINS. Man kan också ställa immunitetsnivån på rörelsedetektorn i två nivåer.

Rörelsedetektorn strömförsörjs av ett 3,6V litiumbatteri storlek AA och glaskrossdetektorn har ett 3,6V storlek Ž AA med en beräknad livslängd på ca 3 år.

 

 

 

JA-180W är en trådlös kombinerad PIR & mikrovågsdetektor som har hög immunitet mot "falsklarm" i svåra miljöer.

När PIR detektorn känner av en rörelse så aktiveras mikrovågs-detektorn för att bekräfta rörelsen av PIR. Bekräftar mikrovågs-detektorn att det är en rörelse så aktiveras larmet, vilket innebär att både PIR och mikrovågsdetektor ska aktiveras för att larm ska sändas.

JA-180W kan också optimeras med användning av alternativa linser såsom KORRIDORLINS, HUSDJURSLINS eller RIDÅLINS. Man kan också ställa immunitetsnivån på både PIR och mikrovågs-detektorn i två nivåer.

JA-180W strömförsörjs av ett 3,6V litiumbatteri på 2,4Ah i storlek AA med en beräknad livslängd på ca 2 år.

 

 

 

Fordonsdetektor JA-185P är en trådlös diskret rörelsedetektor i "miniformat" för bevakning av fordon och mindre rum.

JA-185P är en runtomseende (360° med 5 meters detektionsom-råde) detektor och kan därför med fördel monteras i tak.

JA-185P kontrolleras regelbundet från centralapparaten och har inbyggt sabotageskydd som sänder larm om någon försöker öpp-na eller flytta sensorn vare sig larmet är aktiverat eller ej.

JA-185P strömförsörjs av ett 3,6V litiumbatteri på 2,4Ah i storlek AA med en beräknad livslängd på ca 3 år.

 

 

 

JA-186P är en trådlös rörelsedetektor med 2 st. individuella IR-sensorer som monteras i områden där husdjur finns. Med sina dubbla IR sensorer har JA-186P bättre immunitet mot husdjur inom området den övervakar än vad en vanlig rörelsesensor har.

JA-186P kontrolleras regelbundet från centralenheten och har in-byggt sabotageskydd som larmar om någon försöker öppna eller flytta på detektorn antingen larmet är på eller ej.

JA-186P övervakar i 120° vinkel med 12 meters räckvidd och kan monteras både mitt på vägg eller i hörn.

JA-186P strömförsörjs av ett 3,6V litiumbatteri storlek AA med en beräknad livslängd på ca 3 år.

 

Trådlösa rörelsesensorer utomhus  
Utomhusdetektor JA-150IR är en trådlös detektor med IR barriär för utomhusmiljöer.

JA-150IR har en sändare och en mottagare som mellan dom två enheterna kan bevaka, med en osynlig IR barriär, en sträcka upp till 60 meter.

Rörelsedetektorns arbetstemperaturområde ligger mellan -20° till 60°C och ska monteras mellan 0,7 meter till 1 meters höjd för att få optimal prestanda.

JA-150IR strömförsörjs av 4 stycken 3,6V litiumbatterier typ LSH20 med en beräknad livslängd på ca 3 år.

 

 

Utomhusdetektor JA-158P är en trådlös rörelsedetektor för utomhusbruk som ger en stabil och säker övervakning i utomhus-miljöer.

JA-158P har dubbla rörelsesensorer där den är ställbar från 1,4 meter till 12 meter i 85° övervakningsvinkel.

Rörelsedetektorns arbetstemperaturområde ligger mellan -20° till 60°C och ska monteras från 2,5 meter till 3 meters höjd för att få optimal prestanda.

JA-158P strömförsörjs av 3 stycken 3,6V litiumbatterier i storlek AA med en beräknad livslängd på ca 3 år.

 

 

 

Utomhusdetektor JA-180VBX Trådlös fasaddetektor för utom-husbruk som är designad för att övervaka husfasader staket, m.m.

JA-180VBX har två detektionszoner åt två håll där både den övre och undre detektorn måste aktiveras för att detektorn ska sända ett larm. Detta reducerar risken för falsklarm som t.ex. smådjur kan orsaka.

Detektorn går att ställa in så att den detekterar 2-12 meter åt vardera hållet (= totalt 24 meter på fasad).

JA-180VBX kontrolleras regelbundet från centralapparaten och har inbyggt sabotageskydd som sänder larm om någon försöker öppna eller flytta sensorn vare sig larmet är aktiverat eller ej.

 

 

 

Utomhusdetektor JA-187P är en trådlös rörelsedetektor för utomhusbruk som ger en stabil och säker övervakning i utomhus-miljöer.

JA-187P har två IR detektorer med 5° bred bevakningsvinkel vilket gör den lämplig för trånga utrymmen och passager. Både den övre och undre detektorn måste aktiveras för att detektorn ska sända ett larm. Detta reducerar risken för falsklarm som t.ex. smådjur kan orsaka.

Detektorn går att ställa in så att övervakar 2-5 meter samt att den är vridbar i 190° för optimal övervakning.

JA-187P strömförsörjs av ett 3,6V litiumbatteri storlek AA med en beräknad livslängd på ca 3 år.

 

 

 

Ny! Utomhusdetektor BXS-R(W) är en trådlös rörelsedetektor med ridåfunktion med detekteringsområde på 2x12 meter (12 meter på vardera sidan) som lämpar sig bäst för staket, grindar, byggnadsfasader m.m.

På vardera sidan har detektorn 2 stycken passiva infraröda ridå-sensorer (en nedre ställbar i vinkel mot marken och en fast vin-kelrät från sensorn. Båda sensorerna måste "triggas" för att be-kräfta detekteringen. Detta system gör det möjligt att ignorera mindre till medelstora djur och bara aktivera för människor.

Detektionsavståndet kan ställas in på 2,5m 3,5m 6m 8,5m till 12m på vardera sidan samt att känsligheten kan ställas från låg till ex-tremt hög och detektera på en temperaturskillnad på 1°C.