Skyddar din egendom

Din Säkerhet Garanti Betalning Referenser Nyheter Erbjudanden På Gång Om Företaget Kontakt Länkar

Produkter

Larm

Skåp

Kodlås

PC-skydd

Övervakning

Övrigt

 

Hem

Kodlås

ASSA ABLOY

RCO

SIEMENS

Tillbehör
 

 

ASSA Abloy - Har kodlåsen som förenklar livet

Yale Doorman & Code handle

    Tag/kodbricka
Fjärrkontroll
V-Box mini
Batterier
 

Yale Doorman är ett verkligt smart sätt att förenkla livet. Med detta kodlås i din dörr löser du många vardagliga besvär med nycklar vid in- och utpassage och samtidigt få en bättre säkerhet på köpet.

Yale Doorman är ett kodlås som är avsett för montering på de flesta villors eller lägenheters ytterdörrar (klarar dörrtjocklek 40-88 mm) och framtagen för att klara Skandinaviska väderförhållanden.

Med Yale Doorman finns det olika metoder att öppna dörren såsom nyckel-tag, kod eller fjärrkontroll. Man väljer bara den metod som passar bäst för tillfället som t.ex. fjärrkontroll om du vill släppa in barnen mens du packar ur bilen, nyckeltag om du har den till hands genom bara att visa den för låset eller kod om du inte vill ha något med dig som exempelvis på jogging-rundan.

Låsning kan ske på två sätt. Antingen med en knapptryckning eller om man vill ha större säkerhet att låset låser automatiskt. Med automatisk låsning behöver man inte undra om man har glömt låsa låset efter sig samt man har alltid dörren låst även när man är hemma.

På Yale Doormans kodlås kan man också lägga in en tillfällig kod för t.ex. till hantverkaren istället för att gömma en nyckel eller att åka hem och öppna för personen som ska släppas in.

Yale Doorman har ett inbyggt inbrottslarm på 80dB som larmar vid inbrotts-försök samt är också utrustat med s.k. bortasäkringsfunktion som förhind-rar att man kan öppna dörren inifrån utan elektronisk nyckel när man har låst dörren från utsidan.

Pris monterat & klart: 5 400 kr inkl. moms (Gäller standardmontering på vanlig dörr)

 

Yale Doorman kodlås

(Front & baksida)

 

 

        

Öppna med kod             Öppna med tag

 

  

Öppna med fjärrkontroll

(Tillvalsutrustning)

 

Code handle 7810 & 7811 är ett batteridrivet kodlås för nyckelfri hanter-ing avsett att monteras på fönster och altandörrar där man vill ha invändig låsning.

Låsning och upplåsning sker med knappsatsens fem knappar som sitter in-byggda i handtaget. Fyra knappar för att mata in en 6-siffrig kod vid upp-låsning och en knapp för låsning. En grön lysdiod blinkar vid upplåsning och en röd vid låsning. Vid ca 500 återstående låsningar/upplåsningar indikerar röd lysdiod för låg batterispänning.

Code handle levereras med förinställd fabrikskod som enkelt kan ändras av brukaren. Det drivs av två CR2 litiumbatterier (ingår vid leverans) som ger ca 100 000 låsning och upplåsningar. Vid batteribyte/spänningsbortfall är koden fortfarande kvar.

Kodlåset finns i höger- och vänstersvängt utförande där standardavstånd-et mellan skruvhålen är c/c 43 mm. Finns i färgerna matt- eller blankför-kromat samt i vitt.

Till kodlåset följer det också med som standard en 8 mm fyrkantsprint som är 53 mm lång men kan beställas med 7 mm fyrkantsprint om det behövs.

Observera att Code handle inte passar alla altandörrar och fönster (det beror på profilutformning och öppningsradie). T.ex. passar det inte på en del av Elits fönsterdörrar.

 

Code handle kodlås

för fönster & altandörr